sản phẩm tiêu biểu

BỘ DÂY CHỐNG LẬT TỦ

chống đổ

BỘ DÂY CHỐNG LẬT TỦ

Chống đổ tủ

BỘ DÂY CHỐNG LẬT TỦ

Chống đổ tủ

TÁN NGANG, SÒ, TÁN CẤY, TÁN RÚT...

Tán Rút các loại M6+M8

TÁN NGANG, SÒ, TÁN CẤY, TÁN RÚT...

Tán Ngang M6+ M8 các loại

KHÓA CÁC LOẠI

Khóa LG L thân tròn

KHÓA CÁC LOẠI

khóa LG Z thân tròn

VÍT GỖ CÁC LOẠI

Vít lục giác

PHỤ KIỆN TỔNG HỢP

Chân đế các loại

BULONG, BULONG LỤC GIÁC

Bulong đầu tròn

PHỤ KIỆN TỔNG HỢP

Móc cầu thang

PHỤ KIỆN TỔNG HỢP

Chốt di động

BULONG, BULONG LỤC GIÁC

Bulong các Loại

ĐAI ỐC (TÁN)

Tán tai chuồn

PHỤ KIỆN TỔNG HỢP

Tán dù sắt và Inox

PHỤ KIỆN TỔNG HỢP

Hai đầu ren

KHÓA CÁC LOẠI

khóa L nhiều quy cách

TÁN NGANG, SÒ, TÁN CẤY, TÁN RÚT...

Tán ngang 2 lỗ M6 M8…

TÁN NGANG, SÒ, TÁN CẤY, TÁN RÚT...

Các loại tán cấy

TÁN NGANG, SÒ, TÁN CẤY, TÁN RÚT...

Sò sắt các loại

VÍT GỖ CÁC LOẠI

Vít lục giác không nhọn

VÍT GỖ CÁC LOẠI

vít ren dày đầu bằng

VÍT GỖ CÁC LOẠI

Vít trượt

PHỤ KIỆN TỔNG HỢP

Pat 3 lỗ